osp marzenin 2011
Menu
Strona główna
Galeria
Sprzęt
Zarząd
Członkowie
MDP
Historia
Marzenin
Sztandar
Kontakt
Informacje

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie

Jednostka powstała w 1910 r. z inicjatywy właściciela ziemskiego Pruszkowa Pana Jerzego Jakubowskiego, który utworzył 9-cio osobową sekcje toporników. Już w 1926 r. rozpoczęto budowę murowanej strażnicy oraz z tej okazji założono "Złotą Księgę OSP", do której wpisywali się ofiarodawcy na jej budowę. W 1928 r. jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej wizytował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Ignacy Mościcki, który dokonał wpisu do "Złotej Księgi". Od 1930 roku przy OSP utworzono orkiestrę dętą, dla której zakupiono wspólnie z Parafią Marzenin instrumenty muzyczne, działała ona do lat 80-tych XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej jednostka pozyskała samochód ciężarowy marki Opel, który przystosowała do przewozu załogi i sprzętu pożarniczego. Następnie posiadała samochód pożarniczy marki Star 20 z motopompą, później Stara 26 z autopompą i motopompą, a od 1983 r. Stara 244 GBA-2,5/16 z autopompą, który w 2009 r. został zastąpiony nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym typu ciężkiego marki Renault Kerax GCBA-8/55. Ponadto w 2007 r. jednostka zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault 150 GBA-1,8/16 i od tego roku jest jednostką typu S-2. Jednostka OSP Marzenin ponadto posiada na swym wyposażeniu zestaw ratownictwa technicznego, zestaw medyczny, zestaw pilarek spalinowych do drewna, stali i betonu, dwa komplety ubrań przeciw owadom, pomp pływające oraz sprzęt oświetleniowy teren akcji i sprzęt ochrony dróg oddechowych, a także podstawowy sprzęt pożarniczy. W 1985 r. jednostka uroczyście obchodziła jubileusz 75-lecia powstania połączony z nadaniem sztandaru, który w 2000 r. podczas jubileuszu 90-lecia powstania został zastąpiony nowym sztandarem, nadanym przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi. Podczas tego jubileuszu, jednostka została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa i Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Znaczącym w działalności jednostki był rok 2007, w którym decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została z dniem 13 września włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystość włączenia odbyła się w dniu 23 listopada 2007 r., a decyzję osobiście wręczył starszy brygadier Sławomir Zuchora - zastępca Komendanta Głównego PSP. 28 sierpnia 2010 jednostka obchodziła jubileusz stulecia powstania. W tym dniu odbyła się wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława Komorowskiego, Komendanta Głównego PSP nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza. Strażacy otrzymali Złote, Srebrne oraz Brązowe Krzyże Zasługi,natomiast za osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w okresie 100-letniej działalności, OSP Marzenin odznaczona została na sztandar Złotym Znakiem Związku OSP RP. Tego dnia odbyło się przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA 8/55/2,5 marki Renault Kerax. Obecnie OSP Marzenin zrzesza 67 druhów, a ponadto przy jednostce prowadzi działalność Kobieca Drużyna Pożarnicza zrzeszająca 14 druhenek, która na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP w 2007 r. zajęła drugie miejsce oraz działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza "Chłopców" - 11 osób, która na tych samych zawodach zajęła miejsce pierwsze. Ochotniczą Strażą Pożarną w Marzeninie kieruje Prezes Zarządu druh Wojciech Fraszka, przy pomocy wiceprezesa druha Wojciecha Pokory oraz Naczelnika OSP druha Tomasza Mielczarka i zastępcy Naczelnika OSP druha Andrzeja Krawczyka.
Copyright by OSP Marzenin. All rights reserved.