osp marzenin 2011
Menu
Strona główna
Galeria
Sprzęt
Zarząd
Członkowie
MDP
Historia
Marzenin
Sztandar
Kontakt
Informacje


Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława Komorowskiego na Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie

28.08.10

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława Komorowskiego na Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie. Na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Marzeninie odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, które zaszczycił swą obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisław Komorowski. Pan Prezydent odznaczył strażaków Jednostki za wieloletnią działalność społeczną w ochotniczym pożarnictwie: Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Kazimierz Dąbrowski, Wojciech Fraszka i Wojciech Pokora, Srebrne: Józef Jaśkiewicz, Dariusz Koliński i Tomasz Mielczarek, a Brązowe: Jacek Fraszka i Jerzy Kotarski. Natomiast za osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w okresie 100-letniej działalności, OSP Marzenin odznaczona została na sztandar Złotym Znakiem Związku OSP RP, które wręczyli generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i druh Jan Ryś - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi. Ponadto odznaczono strażaków odznakami "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej": - złotą Longina Sitarka i Zdzisława Sitarka , - srebrną Józefa Kitę, Pawła Kocobolskiego i Edwarda Ludwisiaka oraz brązową Andrzeja Jaśkiewicza, Ryszarda Kałużę i Witolda Mielczarka. Odznaczenia te wręczyli p . Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki oraz gen. bryg. W. Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP i st. bryg. Andrzej Witkowski - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi. W dalszej części uroczystości Pan Prezydent wręczył druhowi Wojciechowi Fraszce - Prezesowi Zarządu OSP, kluczyki do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ GCBA-8/55 marki Renault Kerax, który następnie został poświęcony przez st. bryg. w stanie spoczynku ks. Jerzego Kołodziejczaka - byłego Kapelana Krajowego Strażaków i ks. kan. Jarosława Wojtala - Kapelana Strażaków Powiatu Łaskiego. Ostatnim akcentem Jubileuszu był wpis Pana Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP o treści "Mieszkańcom Marzenina dumy z dokonań strażaków w ciągu minionych i w ciągu następnych 100 lat życzy Bronisław Komorowski. 28.08.2010", do Wieczystej Księgi Członków Wspierających Marzenińskiej Straży Ogniowej Ochotniczej z 1926 roku, do której w dniu 6 czerwca 1928 r. wpisał się Ignacy Mościcki - Prezydent RP, podczas wizytacji OSP Marzenin. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, które wystawiali Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie, Państwowa Straż Pożarna województwa łódzkiego, zaproszone na Jubileusz Ochotnicze Straże Pożarne oraz poczty sztandarowe 30 jednostek OSP, Komendy Powiatowej PSP w Łasku, Bractwa Strzelców Kurkowych w Łasku, Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Łasku i Zarządu Gminnego PSL w Sędziejowicach. Przed odjazdem z Marzenina strażacy OSP Marzenin, dla upamiętnienia wizyty zrobili wspólne zdjęcie z Panem Prezydentem oraz z Komendantem Głównym i Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP na tle budynku strażnicy. Wśród zaproszonych gości w Jubileuszu wziął udział Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości oraz wielu parlamentarzystów z Senatorem RP Andrzejem Owczarkiem na czele, a ponadto Witold Stępień - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, mł. bryg. Mariusz Konieczny i mł. bryg. Paweł Stępień - Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, Andrzej Budzyński - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , Andrzej Banaszczyk - Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego i Cezary Gabryjączyk - Starosta Łaski, Robert Bartosik - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Łasku i Gabriel Szkudlarek - Burmistrz Miasta Łask, Dariusz Marek - Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice i Jerzy Kotarski - Wójt Gminy Sędziejowice, który pełnił funkcję Przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, Bronisław Węglewski - Wójt Gminy Buczek oraz wielu radnych powiatowych i gminnych z terenu powiatu łaskiego, a także mł. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP w Łasku, podinsp. Krzysztof Dąbrowski - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Łasku, druhowie Zarządu Głównego z druhną Renatą Cybor - Kierownik Działu Handlowo-Administracyjnego oraz Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi z nadbryg. Tadeuszem Karczem i druhem Andrzejem Weselskim - Wiceprezesami Zarządu, Oddziału Powiatowego ZOSOP RP w Łasku z druhem Wojciechem Pokorą - Prezesem Zarządu i Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu łaskiego oraz wielu innych zaproszonych gości, przyjaciół i sympatyków OSP Marzenin, a także mieszkańcy Marzenina i okolicznych miejscowości.
Copyright by OSP Marzenin. All rights reserved.